TRUNG TÂM VẬN HÀNH - PHÒNG VPN

1
fancy
Nghiệp vụ 1 : Lưu trữ dữ liệu

2
fancy
Nghiệp vụ 2 : Dịch vụ IT

3
fancy
Nghiệp vụ 3 : Nhân sự IT

TRỌNG TÂM VẤN ĐỀ

Tầng nghiệp vụ 1 (lưu trữ dữ liệu) – quan trọng nhất | Tầng nghiệp vụ 2 (Dịch vụ IT) –  linh hoạt nhất | Tầng nghiệp vụ 3 (Nhân sự IT tại chổ) – tốc độ phản ứng nhanh nhất.
ProBox sẳn sàn thuyết trình và tư vấn tận nơi để khách hàng hiểu rỏ hơn.
DỊCH VỤ CNTT CÓ RẤT NHIỀU VẤN ĐỂ PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG, CHÚNG TÔI CỐ GẮNG MÔ TẢ CHI TIẾT NHẤT TRÊN HỆ THỐNG WEBSITE , TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG CHÚNG TÔI CÓ THỂ CHẤP NHẬN SÁNG TẠO XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG NẰM NGOÀI THIẾT KẾ VÀ XEM NHƯ LÀ QUÀ TẶNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG.

Gói Lưu Trữ Dữ Liệu (Tầng nghiệp vụ 1)

1,500 Kđ/tháng

#LƯU_TRỮ_DỮ_LIỆU
 • 1. Dung lượng 500 GB.
 • 2. Sao lưu toàn bộ hệ thống hằng ngày.
 • 3. Giữ lại 1 bảo sao lưu.
 • 4. Số lượng máy truy cập dữ liệu : tốt nhất 5 máy con.
 • 5. Loại phần mềm có thể hoạt động tốt : phần mềm kế toán (misa, fast, 3A , ... ).
 • 6. Kích thước file hoạt động nhanh nhất : nhỏ hơn 10 MB.
 • 7. Hạ tầng kết nối mạng: tối thiểu 100 Mpbs.
 • 8. Kết nối đa chi nhánh.
 • 9. Khôi phục file dự liệu bị xóa : ngày trước đó.
 • 10. Khôi phục dữ liệu file bị xóa : trước đó 1 giờ.
 • 11. Yêu cầu bộ lưu điện UPS : rất cần thiết (khách hàng tự đầu tư).
 • 12. Tưởng lửa bảo vệ hệ thống lưu dữ liệu.
 • 13. Bộ chia mạng có khả năng phòng ngừa lây lan virus : 2 phòng ban (vùng).
 • 14. Truy cập file dữ liệu thông qua giao diện web, app.
 • 15. Tính năng sao lưu dữ liệu quan trọng cho máy con trên môi trường internet.
 • 16. Thiết bị hệ thống đặt tại chổ khách hàng.
 • 17. Miễn phí nâng cấp công nghệ và thiết bị khi công nghệ thế giới nâng cấp.
 • 18. Các kênh hổ trợ : No1. app MTSG / No2. Điện thoại
 • 19. Hệ thống giám sát trạng thái hoạt động, có cảnh báo : 24/24
 • 20. Miễn phí quyền yêu cầu kết nối dữ liệu cho nhân viên làm việc từ xa : tối đa 3 nhân viên.
 • *** Thuê được 24 tháng sẽ được nâng cấp miễn phí dung lượng lên 100%

2,500kđ/ tháng

#LƯU_TRỮ_DỮ_LIỆU
 • 1. Dung lượng 1000 GB.
 • 2. Sao lưu toàn bộ hệ thống hằng ngày.
 • 3. Giữ lại 1 bảo sao lưu.
 • 4. Số lượng máy truy cập dữ liệu : tốt nhất 10 máy con.
 • 5. Loại phần mềm có thể hoạt động tốt : phần mềm kế toán (misa, fast, 3A , ... ).
 • 6. Kích thước file hoạt động nhanh nhất : nhỏ hơn 10 MB.
 • 7. Hạ tầng kết nối mạng: tối thiểu 1000 Mpbs.
 • 8. Kết nối đa chi nhánh.
 • 9. Khôi phục file dự liệu bị xóa : ngày trước đó.
 • 10. Khôi phục dữ liệu file bị xóa : trước đó 1 giờ.
 • 11. Yêu cầu bộ lưu điện UPS : rất cần thiết (khách hàng tự đầu tư).
 • 12. Tưởng lửa bảo vệ hệ thống lưu dữ liệu.
 • 13. Bộ chia mạng có khả năng phòng ngừa lây lan virus : 3 phòng ban (vùng).
 • 14. Truy cập file dữ liệu thông qua giao diện web, app.
 • 15. Tính năng sao lưu dữ liệu quan trọng cho máy con trên môi trường internet.
 • 16. Thiết bị hệ thống đặt tại chổ khách hàng.
 • 17. Miễn phí nâng cấp công nghệ và thiết bị khi công nghệ thế giới nâng cấp.
 • 18. Các kênh hổ trợ : No1. app MTSG / No2. Điện thoại.
 • 19. Hệ thống giám sát trạng thái hoạt động, có cảnh báo : 24/24
 • 20 Miễn phí quyền yêu cầu kết nối dữ liệu cho nhân viên làm việc từ xa : tối đa 4 nhân viên.
 • *** Thuê được 24 tháng sẽ được nâng cấp miễn phí dung lượng lên 100%

3,000kđ/tháng

#LƯU_TRỮ_DỮ_LIỆU
 • 1. Dung lượng 2000 GB.
 • 2. Sao lưu toàn bộ hệ thống hằng ngày.
 • 3. Giữ lại 1 bảo sao lưu.
 • 4. Số lượng máy truy cập dữ liệu : tốt nhất 15 máy con.
 • 5. Loại phần mềm có thể hoạt động tốt : phần mềm kế toán (misa, fast, 3A , ... ).
 • 6. Kích thước file hoạt động nhanh nhất : nhỏ hơn 10 MB.
 • 7. Hạ tầng kết nối mạng: tối thiểu 1000 Mpbs.
 • 8. Kết nối đa chi nhánh.
 • 9. Khôi phục file dự liệu bị xóa : ngày trước đó.
 • 10. Khôi phục dữ liệu file bị xóa : trước đó 1 giờ.
 • 11. Yêu cầu bộ lưu điện UPS : rất cần thiết. (khách hàng tự đầu tư)
 • 12. Tưởng lửa bảo vệ hệ thống lưu dữ liệu.
 • 13. Bộ chia mạng có khả năng phòng ngừa lây lan virus : 4 phòng ban (vùng).
 • 14. Truy cập file dữ liệu thông qua giao diện web, app.
 • 15. Tính năng sao lưu dữ liệu quan trọng cho máy con trên môi trường internet.
 • 16. Thiết bị hệ thống đặt tại chổ khách hàng.
 • 17. Miễn phí nâng cấp công nghệ và thiết bị khi công nghệ thế giới nâng cấp.
 • 18. Các kênh hổ trợ : No1. app MTSG / No2. Điện thoại.
 • 19. Hệ thống giám sát trạng thái hoạt động, có cảnh báo : 24/24.
 • 20. Miễn phí quyền yêu cầu kết nối dữ liệu cho nhân viên làm việc từ xa : tối đa 5 nhân viên.
 • *** Thuê được 24 tháng sẽ được nâng cấp miễn phí dung lượng lên 100%

Gói Dịch Vụ IT (Tầng nghiệp vụ 2)

BẤM VÀO ĐÂY XEM CHI TIẾT DỊCH VỤ IT

500kđ/tháng

#DỊCH_VỤ_IT
 • 1. Xử lý các sự cố máy tính từ xa : chờ đến lượt
 • 2. Xử lý các sự cố máy tính tận nơi, thời gian đáp ứng: 5 giờ hoặc qua ngày
 • 3. Xử lý các vấn đề mạng từ xa: chờ đến lượt.
 • 4. Xử lý các sự cố mạng tận nơi, thời gian đáp ứng: 5 giờ hoặc qua ngày
 • 5. Số lượng máy : 4 máy tính con.
 • 6. Cài đặt phần mềm từ xa: chờ đến lượt.
 • 7. Cài đặt phần mềm tận nơi , thời gian đáp ứng: 5 giờ hoặc qua ngày
 • 8. Hỗ trợ kết nối nhiều hệ thống (giữa trụ sở và chi nhánh).
 • 9. Hổ trợ thiết bị thay thế tạm thời.
 • 10. Hổ trợ danh sách thiết bị được miễn phí thay thế nhanh.
 • 11. Hổ trợ miễn phí thiết bị mạng trung tâm cao cấp Mikrotik : 01 Router và 01 Swicth.
 • 12. Hổ trợ miễn phí thiết bị phát wifi cao cấp : 02 thiết bị.
 • 13. Hổ trợ các dịch vụ email, hosting, tên miền có sẳn.
 • 14. Hổ trợ hệ thống máy chủ có sẳn : 1 máy chủ.
 • 15. Hổ trợ các vấn đề thủ tục giấy tờ, pháp lý, kiến thức liên quan đến CNTT tại Việt Nam.
 • 16. Hổ trợ miễn phí 01 tổng đài điện toán (Cloud PBX service) : 30 số máy nhánh.
 • *** Tăng cường thời gian đáp ứng, trách nhiệm, tính tổng thể khi sử dụng thêm dịch vụ lưu trữ dữ liệu (có thỏa thuận rỏ ràng bằng văn bản).

3,500kđ/tháng

#DỊCH_VỤ_IT
 • 1. Xử lý các sự cố máy tính từ xa : nhận thông tin và xử lý ngay.
 • 2. Xử lý các sự cố máy tính tận nơi, thời gian đáp ứng: nhận thông tin và xử lý ngay
 • 3. Xử lý các vấn đề mạng từ xa: xử lý ngay.
 • 4. Xử lý các sự cố mạng tận nơi, thời gian đáp ứng: nhận thông tin và xử lý ngay.
 • 5. Số lượng máy : 1 -> 20 máy tính con.
 • 6. Cài đặt phần mềm từ xa: xử lý ngay.
 • 7. Cài đặt phần mềm tận nơi , thời gian đáp ứng: nhận thông tin và xử lý ngay.
 • 8. Hỗ trợ kết nối nhiều hệ thống (giữa trụ sở và chi nhánh).
 • 9. Hổ trợ thiết bị thay thế tạm thời.
 • 10. Hổ trợ danh sách thiết bị được miễn phí thay thế nhanh.
 • 11. Hổ trợ miễn phí thiết bị mạng trung tâm cao cấp Mikrotik : 01 Router và 01 Swicth.
 • 12. Hổ trợ miễn phí thiết bị phát wifi cao cấp : 02 thiết bị.
 • 13. Hổ trợ các dịch vụ email, hosting, tên miền có sẳn.
 • 14. Hổ trợ hệ thống máy chủ có sẳn : 1 máy chủ.
 • 15. Hổ trợ các vấn đề thủ tục giấy tờ, pháp lý, kiến thức liên quan đến CNTT tại Việt Nam.
 • 16. Hổ trợ miễn phí 01 tổng đài điện toán (Cloud PBX service) : 30 số máy nhánh.
 • *** Tăng cường thời gian đáp ứng, trách nhiệm, tính tổng thể khi sử dụng thêm dịch vụ lưu trữ dữ liệu (có thỏa thuận rỏ ràng bằng văn bản).

4,500kđ/tháng

#DỊCH_VỤ_IT
 • 1. Xử lý các sự cố máy tính từ xa : nhận thông tin và xử lý ngay.
 • 2. Xử lý các sự cố máy tính tận nơi, thời gian đáp ứng: nhận thông tin và xử lý ngay.
 • 3. Xử lý các vấn đề mạng từ xa: xử lý ngay.
 • 4. Xử lý các sự cố mạng tận nơi, thời gian đáp ứng: nhận thông tin và xử lý ngay.
 • 5. Số lượng máy : 1 -> 20 máy tính con.
 • 6. Cài đặt phần mềm từ xa: xử lý ngay.
 • 7. Cài đặt phần mềm tận nơi , thời gian đáp ứng: nhận thông tin và xử lý ngay.
 • 8. Hỗ trợ kết nối nhiều hệ thống (giữa trụ sở và chi nhánh).
 • 9. Hổ trợ thiết bị thay thế tạm thời.
 • 10. Hổ trợ danh sách thiết bị được miễn phí thay thế nhanh.
 • 11. Hổ trợ miễn phí thiết bị mạng trung tâm cao cấp Mikrotik : 01 Router và 01 Swicth.
 • 12. Hổ trợ miễn phí thiết bị phát wifi cao cấp : 02 thiết bị.
 • 13. Hổ trợ các dịch vụ email, hosting, tên miền có sẳn.
 • 14. Hổ trợ hệ thống máy chủ có sẳn : 1 -> 2 máy chủ.
 • 15. Hổ trợ các vấn đề thủ tục giấy tờ, pháp lý, kiến thức liên quan đến CNTT tại Việt Nam.
 • 16. Hổ trợ miễn phí 01 tổng đài điện toán (Cloud PBX service) : 30 số máy nhánh.
 • *** Tăng cường thời gian đáp ứng, trách nhiệm, tính tổng thể khi sử dụng thêm dịch vụ lưu trữ dữ liệu (có thỏa thuận rỏ ràng bằng văn bản).

Nhân Sự IT Tại Chổ (Tầng nghiệp vụ 3)

Bắt buột phối công thức : Nhận sự IT tại chổ (có kinh nghiệm dưới 1 năm) + Dịch vụ IT (có kinh nghiệm rất nhiều từ 10 năm).
Đảm bảo yếu tố dự phòng khi con người xảy ra trường hợp như : nghỉ ngang không bàn giao, nhảy việc khi có chổ lương cao hơn, đã đủ kinh nghiệm muốn lương cao hơn, chưa đủ đạo đức nghề nghiệp, thái độ làm việc chưa chuẩn. Thì việc thay thế nhân sự IT sẽ không ảnh hưởng doanh nghiệp , đặt biệt an toàn các vùng CNTT quan trọng trong doanh nghiệp.

4000kđ/tháng

#NHÂN_SỰ_IT_TẠI_CHỔ
 • 1. Tổng số giờ trực bắt buột tại chổ : 3 giờ
 • 2. Khung giờ : từ 9 giờ - từ 12 giờ
 • 3. Số lượng người trực: tối thiểu 1 người.
 • 4. Thời gian trực tại chổ không bắt buột: tất cả khoản thời gian còn lại.
 • 5. Chuyên môn xử lý : máy tính , mạng cơ bản, cài đặt máy tính phần mềm, cài đặt mạng.
 • 6. Trình độ nhân sự xử lý an toàn dữ liệu, máy chủ trung tâm quyết định sự an toàn dữ liệu: KHÔNG CÓ
 • 7. Trình độ nhân sự xử lý mạng trung tâm quyết định sự ổn định tổng thể : KHÔNG CÓ
 • 8. Triển khai thiệt bị IT do khách hàng tự mua: trong tầm máy tính con, máy in, máy photo.
 • 9. Phương thức yêu cầu (gọi IT) : nhanh nhất app MTSG, điện thoại nội bộ.
 • *** Đã cộng thêm gói dịch vụ IT 500k đ/tháng (có thêm được các hạn mục hổ trợ tương ứng mô tả cụ thể).
 • *** Đề xuất dùng thêm dịch vụ lưu trữ dữ liệu để tối đa an toàn dữ liệu và nhận được kinh nghiệm cao cấp hơn.

11,500kđ/tháng

STANDARD
 • 1. Tổng số giờ trực bắt buột tại chổ : 8 giờ
 • 2. Khung giờ : giờ hành chính
 • 3. Số lượng người trực: tối thiểu 1 người.
 • 4. Thời gian trực tại chổ không bắt buột: tất cả khoản thời gian còn lại.
 • 5. Chuyên môn xử lý : máy tính , mạng cơ bản, cài đặt máy tính phần mềm, cài đặt mạng.
 • 6. Trình độ nhân sự xử lý an toàn dữ liệu, máy chủ trung tâm quyết định sự an toàn dữ liệu: KHÔNG CÓ
 • 7. Trình độ nhân sự xử lý mạng trung tâm quyết định sự ổn định tổng thể : KHÔNG CÓ
 • 8. Triển khai thiệt bị IT do khách hàng tự mua: trong tầm máy tính con, máy in, máy photo.
 • 9. Phương thức yêu cầu (gọi IT) : nhanh nhất app MTSG, điện thoại nội bộ.
 • *** Đã cộng thêm thêm gói dịch vụ IT 3,500k/tháng (có được đầy đủ nhiệm vụ, kinh nghiệm cao cấp và thiết bị cao cấp).
 • *** Đề xuất dùng thêm dịch vụ lưu trữ dữ liệu để tối đa an toàn dữ liệu và nhận được kinh nghiệm cao cấp hơn.

6,000kđ/tháng

#NHÂN_SỰ_IT_TẠI_CHỔ
 • 1. Tổng số giờ trực bắt buột tại chổ : 3 giờ
 • 2. Khung giờ : từ 9 giờ - từ 12 giờ
 • 3. Số lượng người trực: tối thiểu 1 người.
 • 4. Thời gian trực tại chổ không bắt buột: tất cả khoản thời gian còn lại.
 • 5. Chuyên môn xử lý : máy tính , mạng cơ bản, cài đặt máy tính phần mềm, cài đặt mạng.
 • 6. Trình độ nhân sự xử lý an toàn dữ liệu, máy chủ trung tâm quyết định sự an toàn dữ liệu: KHÔNG CÓ
 • 7. Trình độ nhân sự xử lý mạng trung tâm quyết định sự ổn định tổng thể : KHÔNG CÓ
 • 8. Triển khai thiệt bị IT do khách hàng tự mua: trong tầm máy tính con, máy in, máy photo.
 • 9. Phương thức yêu cầu (gọi IT) : nhanh nhất app MTSG, điện thoại nội bộ.
 • *** Đã cộng thêm thêm gói dịch vụ IT 4,500k/tháng (có được đầy đủ nhiệm vụ, kinh nghiệm cao cấp và thiết bị cao cấp).
 • *** Đề xuất dùng thêm dịch vụ lưu trữ dữ liệu để tối đa an toàn dữ liệu và nhận được kinh nghiệm cao cấp hơn.

Đơn Vị Triển Khai Hiệu Quả Nhất

PROBOX có đầu tư hệ thống quản lý ngành dịch vụ IT chuyên biệt giúp tương tác, lưu trữ , báo cáo dể dàng nhanh chóng. Chúng tôi có app vận hành quy trình IT linh động giúp các nhân sự IT làm việc không áp lực, chính xác từ đó giúp các nhân sự của mình công tác lâu dài hơn.
Tại PROBOX luôn có chương trình xúc tiến nâng cấp các nhân sự IT lên tầm quản lý, từ đó giúp họ càng ngày càng cống hiến và tin tưởng hơn trong vấn đề cống hiến cũng như thăng tiến.
VÌ SAO PROBOX CHIA 3 TẦNG NGHIỆP VỤ ? VỚI KINH NGHIỆM 10 NĂM TRONG NGÀNH CHÚNG TÔI HIỂU RỎ TỪ SỰ ÁP LỰC CỦA NHÂN VIÊN KHÁCH HÀNG ÁP LỰC VẬN HÀNH IT ÁP LỰC GIÁ THÀNH DỊCH VỤ , TẦM NGUY HIỂM VÙNG DỮ LIỆU QUAN TRỌNG, ĐỘ TIN TƯỞNG VÀ YẾU TỐ CON NGƯỜI TỪ ĐÓ CHÚNG ĐÚC KẾT LẠI ĐỂ CHO RA 3 TẦNG NGHIỆP VỤ NHẰM GIÚP DOANH NGHIỆP CÓ ĐƯỢC CHI PHÍ TỐT NHẤT VÀ AN TOÀN NHẤT. PHÍA PROBOX SẼ CÓ ĐƯỢC SỰ PHÁT TRIỄN VỀ SỐ LƯỢNG KHÁCH HÀNG NHIỀU NHẤT MANG LẠI GIÁ TRỊ KINH NGHIỆM NHIỀU VÀ CHIA SẼ ĐỀU CHO CÁC DOANH NGHIỆP MÀ PROBOX ĐANG PHỤC VỤ.

MIỄN PHÍ TRUY CẬP TÌM KIẾM NHÂN SỰ IT

PROBOX SERVICE luôn nghiên cứu và phát triển tổng thể dữ liệu nhân sự IT tập hợp lại sao cho đạt mục tiêu tối ưu nhất về nhu cầu quản trị IT trong 1 doanh nghiệp.

VỚI THẾ MẠNH CỦA PROBOX SERVICE LÀ ĐƠN VỊ CÓ KHẢ NĂNG CHỦ ĐỘNG CÔNG NGHỆ, CHÚNG TÔI TRÂN TRỌNG GỞI QUÝ KHÁCH HÀNG ĐANG TÌM KIẾM NHÂN SỰ IT CÓ THỂ TRUY CẬP NGAY TẠI LIÊN KẾT HTTPS://JOBS.PROBOX.VN 

Đối Tác Công Nghệ

Là phương án hoạt động trên nền tảng internet và mạng nội bộ , chúng tôi đặt biệt quan tâm và là đối tác lâu năm của các nhà mạng viễn thông, các công ty phần cứng uy tín, các thương hiệu thiết bị mạng chất lượng, các nhà cung cấp trung tâm dữ liệu, các đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực dữ liệu để có phương án hỗ trợ nhanh nhất.

PROBOX SERVICE - DICH VỤ IT, CHO THUÊ MÁY CHỦ, NHÂN SỰ IT TẠI CHỔ
Thương hiệu được quản lý bởi : MTSG
Mã số thuế : 0310522373
Địa chỉ : Tầng trệt, tòa nhà Rosana 60 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Q.1, TPHCM